Skip to content

Екип

Адв. Теодора М анова е дипломиран юрист от 1990 година, завършила е Юридическия факултет на Софийски университет Климент Охридски. Между 1992 и 1996  е  районен съдия в Софийски районен съд и от  1996 година е лицензиран адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. Работи основно в областта на семейно и гражданско право.

От 2009 година е член на Адвокатската колегия на провинция Квебек и упражнява адвокатска практика в Канада в областта на имиграционно, семейно и административно право. От 2014 година е съдружник в адвокатско бюро Nexus Legal Services inc.Nexus Services Juridiques inc.

 

Адв. Фани Кумплидо е дипломиран юрист, завършила е Юридическия факултет на Картахена, Колумбия и практикува от двадесет години като адвокат в областта на имиграционно и административно право.