Skip to content

Услуги

СЕМЕЙНО ПРАВО – в България и Канада от лицензиран адвокат с права и в двете страни

 Развод
 Родителски права
 Издръжка
 Делба на семейно имущество

ИМИГРАЦИОННО ПРАВО – в Канада от лицензирани адвокати

Статут за постоянно пребиваване

 програми за квалифицирани работници- федерални и провинциални,
 програма за събиране на семейства
 програми за постоянно пребиваване – PEQ – (програма за придобиване на статут след временно пребиване за учение или работа на провинция Квебек
 програми за инвеститори
 и други

Временно пребиваване

 Виза за учение
 Виза за работа

Обжалване на решения на канадските имиграционни власти и представителство пред Cour fédérale et Cour d’appel fédérale

 Отказ за издаване на виза
 Отхвърляне на молба за постоянно пребиваване
 Обжалване на решение за отнемане на статут
 И други

Представителство пред всички видове съдилища както в Канада, така и в България

Консултация по всякакви въпроси от юридически характер. Консултацията може да бъде проведена по Skype, WhatsApp, Viber, e-mail или на място в офиса в Монреал или София

Допълнителни услуги

– Сътрудничество и упътване при избор на учебно заведение и програма в Канада ,

Нашето бюро работи в сътрудничество с учебни заведения в Канада. Ние можем да ви асистираме при вашия избор на програма и при записването ви в учебното заведение.

– Сътрудничество при интеграция и установяване в Канада ,

Нашето бюро работи в сътрудничество с Nexus International Plus, компания, която е регистрирана в Канада и има за основна дейност подбор на кадри за различни канадски работодатели, както и услуги за интеграция и установяване на имигранти в Канада. Вие можете да получите услуги по настаняване в Канада, упътване при попълване на заявления и намиране на работа.

Ние можем да предоставим вашата автобиография и вашето мотивационно писмо на различни работодатели в Канада.

Вашата кандидатура може да бъде публикувана. Ако желаете, изпращайте ни вашата автобиография и вашето мотивационно писмо на нашия адрес е-майл.

Вие можете да следите предложенията за работа, които Nexus International Plus публикува на своя сайт